Vad gäller vid flytt?

Du som konsument bör tänka på att det är stor skillnad på flytt och flytt.

Kontorsflytt

En kontorsflytt kan vara mycket komplicerad och kräver att man vet vad man sysslar med. Exempelvis kräver en kontorsflytt erfarenhet av kontor och att man vet hur det fungerar att märka upp de olika kontorsrummen, läsa flyttkartor. Det krävs även skickliga montörer och framförallt att veta i vilken ordning man bäst kör över allt till den nya adressen.

De allmänna bestämmelserna för kontorsflytt kan du läsa här, Kontor 2003

Bohagsflytt

Bohagsflytt kräver att flyttfirman är van att packa ner kök, hantera privata ägodelar varsamt och framförallt vara trevliga och tillmötesgående. Ja listan kan göras lång detta är bara ett liten fingervisning för att ni som konsument skall förstå att kontorsflytt och bohagsflytt inte är samma sak.

De allmänna bestämmelserna för bohagsflytt kan du läsa här, Bohag 2010

Tungflytt

Sedan har vi tungflytt det är en sak som man inte skall hålla på med om man inte vet vad man sysslar med då det kan hända väldigt svåra olyckor.

Arkivflytt

Sedan finns det även arkivflytt mm.

Fråga företagen vad dom kan och har erfarenhet utav. Be gärna om referenser.

Allmänna råd

Begär alltid 2-3 st olika referenser. Kolla ungefärliga storleken på flyttfirma kom ihåg att en flyttfirma som har en bil och två anställda behöver inte vara sämre än en stor firma men däremot är hans kapacitet betydligt mindre. 

Välj alltid ett företag som som följer bohag 2010 samt kontor 2003.